Irigarea aduce bunăstarea

Bine Ați Venit

Republica Moldova a devenit eligibilă pentru asistenţă în cadrul Programului Compact al Corporației Provocările Mileniului (CPM) în noiembrie 2006. Această activitate a fost concepută în noiembrie 2005, când statul a devenit eligibil pentru asistenţă din partea Programului Preliminar CPM, axat pe combaterea corupţiei în Republica Moldova. În ianuarie 2010 a fost semnat Acordul Compact pentru Republica Moldova. Programul Compact este un acord în valoare de 262 milioane dolari SUA, valabil și preconizat pentru implementare în termen de cinci ani. Implementarea Programului Compact este asigurată de instituția publică Fondul Provocările Mileniului Moldova (FPMM).
Programul Compact prevede implementarea a două proiecte:
 • Tranziţia la Agricultura Performantă (PTAP);
 • Reabilitarea Drumurilor.
Proiectul „Tranziţia la Agricultura Performantă” (PTAP) are ca obiective:
 • majorarea veniturilor în mediul rural prin stimularea creșterii în agricultura performantă;
 • catalizarea viitoarelor investiții în producerea cu valoare adăugată înaltă prin elaborarea unui model de succes care să contribuie la crearea unui mediu instituțional și de politici favorabil pentru agricultura irigată.
 
Proiectul „Tranziţia la Agricultura Performantă” constă din activităţile care vizează consolidarea şi integrarea capacităților, care, aplicate împreună, permit soluționarea impedimentelor principale cu care se confruntă producătorii agricoli din Republica Moldova: lipsa surselor sigure de apă, lipsa de finanţare, lipsa de acces la pieţe de desfacere, tehnologii performante şi transferul de know-how. Proiectul în cauză va spori capacitatea şi dorinţa agricultorilor de a face tranziţia la agricultura bazată pe producerea culturilor cu valoare adăugată înaltă. PTAP prevede excluderea constrângerilor de piață existente, prin soluționarea problemelor instituţionale și lipsei infrastructurii adecvate.
 
Proiectul Tranziţia la Agricultura Performantă constă din patru activităţi:
 • Reabilitarea Sistemelor Centralizate de Irigare (RSCI), care prevede reabilitarea a până la 11 sisteme de irigare ce acoperă o suprafaţă de cca. 15.500 ha;
 • Reforma Sectorului de Irigare (RSI), prin acordarea asistenţei tehnice şi consolidarea capacităţilor pentru a sprijini transferul legal al managementului de la Guvern către Asociaţiile Utilizatorilor de Apă la Irigare (AUAI) al sistemelor de irigare, ce vor fi reabilitate în cadrul Programului Compact şi îmbunătăţirea managementului resurselor de apă;
 • Accesul la Finanţare pentru Agricultură (AFA), prin crearea unor facilități financiare care vor sprijini investițiile în agricultura performantă ale fermierilor și ale antreprenorilor rurali;
 • Sporirea Vânzărilor Culturilor cu Valoare Adăugată Înaltă (CVAI), prin asigurarea accesului la piețe de desfacere.
Activitatea Reforma Sectorului de Irigare (ARSI) constă în asigurarea accesului pe termen lung la surse sigure de apă pentru irigare, în scopul de a sprijini tranziţia la cultivarea culturilor cu valoare adăugată înaltă, prin implementarea tehnologiilor intensive şi sporirea securității alimentare. La sfârşitul implementării Programului Compact, se anticipează că proiectul va dezvolta un model durabil de tranziție la agricultura performantă, care poate fi replicat pentru reabilitarea şi atragerea de investiţii suplimentare la alte sisteme centralizate de irigare de stat.
ARSI are două sub-activități cu obiective distincte:
 • Transferul Managementului în Irigare (TMI) şi
 • Managementul Bazinelor Hidrografice (MBH).
Transferul Managementului în Irigare are drept scop crearea unui mediu favorabil şi fortificarea capacităţilor instituţionale pentru asigurarea gestionării eficiente a Sistemelor Centralizate de Irigare (SCI) prin:
 • Crearea a 11 Asociații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI), funcţionale și capabile să gestioneze şi să menţină SCI;
 • Asigurarea transferului legal al managementului SCI de la stat către AUAI.
Managementul Bazinelor Hidrografice are drept scop de a acorda suport Guvernului Republicii Moldova întru îmbunătățirea gestionării resurselor de apă și evaluării disponibilității resurselor de apă prin:
 • Dezvoltarea cadrului politic şi legal al gestionării resurselor de apă;
 • Îmbunătăţirea capacităţilor de monitorizare a resurselor de apă de suprafață;
 • Îmbunătăţirea gestionării datelor privind starea resurselor de apă;
 • Îmbunătăţirea capacităţilor pentru asigurarea unei gestionări participative a bazinelor hidrografice.
Actorii de bază la asigurarea implementării Activității Reforma Sectorului de Irigare (ARSI):
Perioada de implementare a proiectului este Noiembrie 2010 - August 2015.

 

Programul Compact 2010-2015