Irigarea aduce bunăstarea

Activități Implementate în cadrul componentei Transferul Managementului în Irigare (TMI)

Activități implementate în cadrul componentei TMI Conferinţa de lansare a Activității Reformei Sectorului de Irigare (ARSI) Campania de comunicare și informare a APL și a beneficiarilor ARSI din cadrul a 11 SCI Pregătirea şi remiterea scrisorilor de informare către operatorii de terenuri agricole identificați în cadrul a 11 SCI Informarea beneficiarilor ARSI prin plasarea în locurile strategice din localitate a posterului și anunțurilor informative Organizarea adunărilor cu operatorii de terenuri agricole și semnarea de către ei a Expresie de Interes Identificarea, delegarea și alegerea membrilor Grupelor de Inițiativă ...

Activități implementate în cadrul componentei Managementul Bazinelor Hidrografice (MBH)

Inițierea grupului de lucru în domeniul Managementului Bazinelor Hidrografice   Inițierea Grupului de Lucru (GL) în domeniul Managementului Bazinelor Hidrografice (MBH) – are ca scop asigurarea implicării, informării şi consultării privind activităţile MBH pentru toate instituţiile implicate în managementul resurselor acvatice, precum şi alte părţi cointeresate în gestiunea acestui proces. Rolul GL în domeniul MBH este de a ghida şi a coordona punerea în aplicare a componentei MBH a ARSI. În plus, GL trebui să pregătească şi să faciliteze semnarea Acordului cu privire la schimbul de date de către părţile implicate în colectarea da...

Programul Compact 2010-2015