Irigarea aduce bunăstarea

Aurica Crozu


Vice-Director ARSI, sub-activitatea Transferul Managementului în Irigare (TMI) Dna Aurica Crozu a fost numită în funcţie de Vice-Director ARSI, al sub-activității Transferul Managmentul în Irigare (TMI) de către Euroconsult Mott MacDonald la 01 septembrie 2012. Dna Aurica Crozu este responsabilă pentru asigurarea transferului de management al celor 11 sisteme de irigare către AUAI viabile şi înregistrate juridic. 
Sumarul calificărilor și sarcinile asumate

Experiența de lucru:
Dna Aurica Crozu deţine diplomă de masterat în Administrarea Finanțelor și Activitate Bancară a Institutului Internațional de Management IMI-NOVA (SUA), 12 ani de experienţă de activitate în proiecte agricole şi de dezvoltare rurală în implementarea de proiecte de dezvoltare economică și socială a mediului rural, proiecte de asistență a întreprinderilor şi restructurarea entităţilor publice şi guvernamentale. Are o experienţa relevantă în proiectele de dezvoltare finanțate de USAID, Banca Mondială, IFAD, TACIS, GTZ, SOROS, inclusiv experiență în asigurarea managementului de proiect, o experienţă bogată de lucru cu fermierii privaţi, Întreprinderile Mici şi Mijlocii rurale (IMM), autorităţile publice locale, inclusiv satele de pe malul stâng al Nistrului şi o bună cunoaştere a problemelor cu care se confruntă întreprinderile situate în mediul rural. Dna Crozu este specializată în organizarea de instruiri şi asistenţă la fondarea, planificarea de afaceri şi dezvoltarea instituţională a Asociațiilor de Economii și Împrumut ale Cetățenilor și cooperativelor de întreprinzători în agricultură (asigurarea cu imprumuturi de producere, producerea şi comercializarea produselor agricole). Deţine o vastă experienţă în planificarea strategică, planificarea de afaceri, analiza de credit şi de creditare a IMM.

Sarcinile asumate în cadrul RSI:
  • asistarea procesului de creare a unor AUAI deplin funcţionale, într-un mod consistent cu Legea AUAI şi cele mai bune practici aferente funcţionării unor entităţi de deservire cu apă durabile din punct de vedere operaţional şi financiar;
  • responsabilă pentru organizarea serviciilor de instruire şi formare a capacităţii de management;
  • asigurarea procesului de formare a capacităţilor AUAI de a asuma responsabilitate pentru operarea şi menţinerea sistemelor reabilitate; asigurarea transferului juridic al responsabilităţilor de management de la Guvern către AUAI, în baza Acordurilor de Transfer de Management (ATM);
  • monitorizarea managementului şi coordonarea activităţilor TMI.
Pentru contacte:  caurica@hotmail.com
 
 
 
 

Programul Compact 2010-2015