Irigarea aduce bunăstarea

Gheorghe Cainarean

Coordonator programe de instruire

 
Gheorghe Cainarean deţine Doctorat în agricultura irigată de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Este un expert cu 32 de ani de experienţă în agricultură, inclusiv 23 de ani de experienţă didactică în instituţiile de învăţământ superior şi 9 ani de experienţă în coordonarea şi organizarea activităţilor de instruire pentru reţeaua rurală de servicii de consultanţă. Coordonatorul de Training a participat la 7 forumuri şi traininguri de scurtă durată, local şi în străinătate. Dl Cainarean vorbeşte fluent limbile română, rusă şi engleză.
 
Sarcinile asumate în cadrul RSI:
  • prestarea de inputuri semnificative pentru strategia de formare a capacităţilor şi a planurilor anuale;
  • coordonarea şi pregătirea agendelor de instruire şi a materialelor informaţionale şi asigurarea prestării serviciilor de instruire;
  • evaluarea calităţii servicilor de instruire prestate;
  • identificarea necesităţilor ulterioare de instruire şi asistenţă tehnică pentru grupele ţintă ale proiectului.

 

Programul Compact 2010-2015