Irigarea aduce bunăstarea

Viorel Gherciu

Specialist în Organizarea și Dezvoltarea AUAI
 
Sumarul calificărilor și sarcinile asumate dlui Viorel Gherciu.
 
Experiența de lucru:
Specialist în Organizarea și Dezvoltarea AUAI, Viorel Gherciu, deţine o diplomă de licenţă în Agronomie, urmată de masterat în Relaţii Internaţionale. Mai mult de 18 ani de experienţă în sectorul agricol din Moldova şi cunoştinţe profunde în domeniul sectorului agricol din Moldova, precum şi experienţă bogată în lucrul cu organizaţiile rurale. Dl Gherciu a fost implicat în Programul Transferul de Management al Irigării (TMI), a elaborat suportul pentru Programul TMI în cadrul Guvernului Republicii Moldova şi a administrat planul Programului TMI. În calitate de manager de proiect, el a fost responsabil de dezvoltarea conceptului de servicii financiare noi, "Garanţiile Financiare", pentru IMM în regiunile rurale, ca un instrument eficient pentru susţinerea dezvoltării IMM. El a constituit şi a pus în funcţiune o entitate economică şi juridică durabilă, Fondul de Garanţie a Împrumutului, în strânsă cooperare cu părţile implicate, guvern, structuri, donatori şi bănci comerciale. Pe parcursul a şapte ani, dl Gherciu a activat în calitate de coordonator naţional al proiectului ‚‚Sprijin pentru Investiţiile şi Serviciile Rurale’’ (PSISR). În cadrul acestei perioade, a cooperat cu structurile guvernamentale şi a dezvoltat modele pentru o dezvoltare rurală durabilă. Dl Gherciu a participat la dezvoltarea planurilor de afaceri pentru 900 IMM-uri demarate în sectorul rural şi a acordat asistenţă după demarare, pentru a asigura durabilitatea întreprinderilor noi (de facto, proiectul a susţinut 1285 IMM). Dl. Gherciu a administrat activităţile proiectului, inclusiv monitorizarea şi evaluarea performanţelor proiectului. Limba maternă – româna; engleza şi rusa – fluent.
 
Sarcinile asumate în cadrul RSI:
  • asistarea la etapa de iniţiere şi elaborare a detaliilor de implementare pentru sub-componenta TMI;
  • ghidarea procesului de formare a 11 AUAI, promovarea participării tuturor utilizatorilor de apă şi asigurarea procesului de elaborare şi semnare a Contractelor de Asociere;
  • asigurarea înţelegerii legii cu privirea la AUAI de către potențialii membrii şi echităţi genurilor în cele 11 SCI;
  • asistarea procesului de înregistrare juridică a 11 AUAI şi de executarea TMI. Ghidarea şi asistarea activităţilor cu privire la instruire şi formare a capacităţilor AUAI.

 

 

Programul Compact 2010-2015