Irigarea aduce bunăstarea

Solicitare de Expresii de Interes privind elaborarea Portalului Public al SIRA din Republica Moldova

 

Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) este responsabilă de implementarea Activităţii Reforma Sectorului de Irigare din cadrul proiectului Tranziția la Agricultura Performantă al Programului Compact. În cadrul activităţii respective, ACSA anunţă concursul Expresiilor de Interes din partea Consultanților eligibili privind design-ul, elaborarea, asistenței tehnice și menținere a Portalului Public al Sistemului Informațional al Resurselor de Apă (SIRA) din Republica Moldova.
 
Consultanții vor fi selectați în baza informației din Expresiile de Interes și aplicarea Criteriilor de Evaluare.
 
Expresiile de Interes ale Consultanților trebuie să conțină informație privind:
 
(i)         Descrierea succintă a organizației/firmei și capacitățile sale. Descrierea trebuie să fie completată cu un sumar al activităților din ultimii 3 ani în realizarea unor sarcini/contracte de complexitate similară. Pentru fiecare activitate relevantă se specifică succint scopul activității, specialiștii implicați, valoarea contractului, termenul de realizare și implicarea companiei.
(ii)        Referințe din partea clienților care au beneficiat de servicii recente de natură similară.
(iii)       Descrierea succintă a abordării și planul de activități în realizarea sarcinii.
(iv)       Compoziția echipei care va realiza sarcina cu descrierea succintă a sarcinilor pentru fiecare membru a echipei.
(v)        CV-ul specialiștilor implicați în realizarea sarcinii.
 
ACSA va evalua Expresiile de Interes ale Consultanților în baza corespunderii cerințelor Termenilor de Referință prin aplicarea următorilor Criterii de Evaluare:
·         Capacitatea organizațională și experiența Consultantului – 40 puncte
·         Abordarea și planul de lucru – 20 puncte
·         Calificarea profesională a specialiștilor cheie – 40 puncte
 
Pragul de trecere este de 75 de puncte. Consultanții a căror Expresii de Interes nu au trecut pragul de 75 de puncte nu vor fi invitați pentru oferta financiară. ACSA își rezervă dreptul de a refuza orice explicație privind Expresiile de Interes care nu au trecut pragul de 75 de puncte.
 
Expresiile de Interes urmează a fi prezentate în conformitate cu Formele de Aplicare prestabilite.
Expresiile de Interes cu informația solicitată trebuie să fie incluse într-un plic sigilat cu ștampila și semnătura responsabilului din partea companiei.
 
Adresa unde trebuie să fie depuse Expresiile de Interes este:
 
Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA)
În atenția: Iuliana PALADE
Str. Petru Movilă 23/8, et. 1
Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel: + 373 (022) 83 53 23
Email: iuliana.palade@yahoo.com
 
Termenul de depunere a Expresiilor de Interes este 13 februarie 2015 ora 17:00.

Companiile interesate în a participa în această achiziție urmează să solicite oficial pachetul de documente care conține Solicitarea de Expresii de Interes, Termenii de Referința și Formele de Aplicare. Adresarea oficială urmează a fi transmisă la adresa: iuliana.palade@yahoo.com.

 

Programul Compact 2010-2015