Irigarea aduce bunăstarea

Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare au dat startul organizării Adunărilor Generale Ordinare

 

Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare au dat startul organizării Adunărilor Generale Ordinare, care, conform legii nr. 171, trebuie să aibă loc la cel mult 50 de zile de la expirarea anului financiar ale cărui rezultate urmează să fie examinate de această adunare.
 
În cadrul Adunării Generale, se va discuta și propune spre aprobare raportul anual al Comisiei de Cenzori, Comisiei de Soluționare a Litigiilor, bugetul anual pentru anul în curs, prețul apei pentru membri și nonmembri, cuantumul cotizației de membru și cea de aderare pentru noi membri, reconfirmarea sau realegerea membrilor Consiliului de Administrare, Comisiei de Cenzori, Comisiei de Soluționare a Litigiilor. De asemenea, în cadrul Adunării Generale se vor discuta și aproba modificările Statutului Asociației, Regulamentului intern, dacă acestea sunt, precum și alte subiecte incluse în agenda adunării.
 
De menționat că, în conformitate cu prevederile Legii 171, Adunarea generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei de competența exclusivă a căreia ţin:
 
a) definirea direcţiilor principale de activitate a Asociaţiei;
b) modificarea statutului;
c) modificarea limitelor ariei de deservire;
d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului de administrare, ai comisiei de cenzori şi ai comisiei de soluţionare a litigiilor;
e) fixarea cuantumului plăţilor şi obligaţiilor financiare ce urmează să fie achitate de membri şi non-membri, inclusiv a nivelului sancţiunilor pecuniare;
f) aprobarea dărilor de seamă financiare anuale, a rapoartelor cu privire la venituri şi cheltuieli, a bilanţului şi a raportului anual al Consiliului de administrare;
g) aprobarea bugetului şi planului financiar anual, a planului de exploatare şi întreţinere a sistemului de irigare;
h) aprobarea vînzării, achiziţionării, gajării sau ipotecării oricărui teren sau obiect de infrastructură aflat în proprietatea Asociaţiei, aprobarea emiterii de obligaţiuni sau a altor instrumente financiare, aprobarea contractării de împrumuturi, credite sau a altor angajamente financiare de către Asociaţie ori stabilirea unor limite pentru acestea, în funcţie de interesele Asociaţiei;
i) aprobarea planului de investiţii ale Asociaţiei, inclusiv a investiţiilor pentru extinderea şi reabilitarea sistemului de irigare;
j) adoptarea organigramei şi regulamentelor interne ale Asociaţiei;
k) adoptarea hotărîrilor privind reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei;
l) soluţionarea oricărei alte probleme pentru care statutul cere aprobarea adunării generale.
 
Graficul Adunărilor Generale este prezentat mai jos:
 
08 februarie 2015 – AUAI Agrorufeni, s. Lopatna, r. Orhei
10 februarie 2015 – AUAI Acvagrup, s. Puhăceni, r. Anenii Noi
12 februarie 2015 – AUAI Criuleni, s. Slobozia-Dușca, r. Criuleni
13 februarie 2015 – AUAI Blindești, s. Blindești, r. Ungheni;
14 februarie 2015 – AUAI Jorile, s. Jora de Mijloc, r. Orhei
15 februarie 2015 – AUAI Agroacvila, s. Roșcani, r. Orhei
17 februarie 2015 – AUAI Coșnița, s. Coșnița, r. Dubăsari
19 februarie 2015 – AUAI Filipeni, s. Filipeni, r. Leova
20 februarie 2015 – AUAI Chircani-Zîrnești, s. Cucoara, r. Cahul
23 februarie 2015 – AUAI Prutenii II, s. Grozești, r. Nisporeni
 
Notă: Reabilitarea sistemelor centralizate de irigare este unul din obiectivele Programului Compact, semnat la începutul anului 2010 între Guvernul Republicii Moldova și Corporația Provocările Mileniului, în numele Guvernul SUA. Programul Compact este implementat de Fondul Provocările Mileniului Moldova și are o valoare totală de 262 mil. dolari SUA, acordați grație susținerii generoase a poporului american pentru reducerea sărăciei și creșterea economică în Republica Moldova.

 

Programul Compact 2010-2015