Irigarea aduce bunăstarea

Runda II a consultărilor publice asupra PGDBH

 

Miercuri, 18 februarie 2015, în or. Ialoveni, au avut loc consultările publice asupra proiectului Planului de Gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Nistru, organizate de către Ministerul Mediului cu suportul Fondului Provocările Mileniului. 
Au fost  prezentate principalele obiective ale proiectului Planului și măsurile propuse pentru realizarea lor în vederea îmbunătățirii stării corpurilor de apă în bazinul fluviului Nistru.  
La consultări au participat reprezentanții  ai serviciilor desconcentrate din raioanele Ialoveni,  Cimişlia şi Străşeni, Centrelor Teritoriale de Sănătate Publică, Agenţiei „Apele Moldovei”, Î.S. „Direcţia Bazinieră de gospodărire a apelor”, Agenţiei pentru geologie şi resurse minerale, Academiei de Ştiinţe a RM, colaboratori din cadrul  Consiliului raional Ialoveni, precum şi reprezentanţi ai Autorităţilor publice locale din raioanele susnumite. 
La consultări au participat și reprezentanţii Inspecţiilor Ecologice din teritoriu, care  au prezentat succint situația din teritoriu la capitolul resurse acvatice,  problemele existente, dar şi practicile de succes pe care le-au realizat. În cadrul consultărilor, a fost menţionată importanţa şi beneficiile unei colaborări fructuoase dintre subdiviziunile Ministerului Mediului si autorităţile publice locale, un exemplu demn de urmat la capitolul dat fiind Inspecţia Ecologică Străşeni. 
Problema de bază rămîne a fi atitudinea societăţii cu privire la protecţia mediului, deoarece principalele surse de poluare a apelor subterane și de suprafaţă rămîn a fi atît gunoiştile stihinice amplasate în apropierea corpurilor de  apă, cît și haznalele din gospodăriile individuale, care sunt surse de poluare a resurselor de apă cu nitriţi şi nitraţi.
O altă problemă majoră o constituie atît iazurile, cît şi sondele arteziene, care, fiind privatizate sau luate în arendă, nu sunt întreţinute într-o stare adecvată, zonele de protecţie nefiind respectate. Dl.Victor Goloman, primar de Sociteni, r-nul Străşeni, a menţionat necesitatea revizuirii cazurilor de abuz în domeniul resurselor acvatice, inclusiv şi construcţia imobilelor în zonele de protecţie ale corpurilor de apă. A fost menționată necesitatea implementării instrumentelor de motivare a cetăţenilor în scopul eliminării cazurilor de practicare a agriculturii în perimetrul zonelor de protecţie.  
A fost accentuată şi importanţa raportării privind utilizarea resurselor de apă. În acest context, dl Alex. Tăbăcaru, Î.S. Direcţia Bazinieră şi de Gospodărire a Apelor, a prezentat rezultatele principale ale proiectului „GIS al punctelor de captare şi devărsare a apelor uzate în bazinului rîului Botna”, care prevede crearea sistemului informaţional geografic al punctelor de captare şi deversare a apelor, fapt ce va face posibilă evidenţa  resurselor de apă existente.
A fost menționatî necesitatea construcţiei și reabilitării stațiilor de epurare precum şi a reţelelor de canalizare, care neîtrunind condițiile tehnice corespunzătoare, constituie o sursă importantă de poluare a apelor. În rezultatul discuțiilor și consultărilor purtate au fost propuse măsuri pentru a fi inlcuse în planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru, asupra căruia se lucrează în cadrul Ministerul Mediului.

 

Sursa: www.mediu.gov.md

Programul Compact 2010-2015