Irigarea aduce bunăstarea

La Ștefan Vodă au avut loc consultări publice asupra proiectului PGDBH

 

Miercuri, 21 ianuarie, în or. Ștefan Vodă, au avut loc consultările publice asupra proiectului Planului de Gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Nistru, organizate de către Ministerul Mediului cu suportul Fondului Provocările Mileniului. Reprezentanții autorității centrale de mediu au prezentat și au consultat opinia celor prezenți cu privire la principalele obiective ale proiectului Planului și măsurile propuse pentru realizarea lor în vederea îmbunătățirii stării corpurilor de apă.
La sesiunea de consultări au participat reprezentanți ai Consiliului Raional Ștefan Vodă, Regiilor „Apă-Canal” Ștefan Vodă și Căușeni, Centrelor Teritoriale de Sănătate Publică, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai primăriilor, STI Ștefan Vodă, ONG Eco-TIRAS.
Participanții la ședință au abordat mai multe probleme ce țin de construcția stațiilor de epurare la Soroca, Rezina și Criuleni, extragerile ilegale de nisip și prundiș din albia Nistrului, managementul zonelor umede. Un alt aspect important discutat în cadrul evenimentului a fost cel privind  imperfecțiunea cadrului juridic și necesitatea modificării cît mai urgentă a acestuia pentru a facilita soluționarea problemelor existente. 
În rezultatul discuțiilor, a fost propusă includerea în Plan a mai multor măsuri, precum remedierea ternurilor poluate cu POPs - principala sursă de poluare difuză a resurselor de apă, construcția stațiilor de tratare a apelor uzate pentru fabricile de vin din Tudora și Purcari, reabilitarea albiei vechi a Nistrului și a rîului Botna, amenajarea izvoarelor și fîntînilor, măsuri privind redresarea situației cu privire la prelucrarea și evacuarea deșeurile fabricii de alcool din Ștefan Vodă.

 

Sursa: www.mediu.gov.md

Programul Compact 2010-2015