Irigarea aduce bunăstarea

Consultări publice asupra Planului de gestionare a Districtului Hidrografic Nistru desfășurate la Chișinău

 
Marţi, 24 februarie 2015, în incinta primăriei Chişinău, au avut loc consultările publice asupra proiectului Planului de Gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Nistru, organizate de către Ministerul Mediului cu suportul Fondului Provocările Mileniului. 
La consultări au participat reprezentanţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ai autorităţilor  publice locale din Chişinău, Anenii Noi, Criuleni., , precum şi reprezentanţi ai Centrului Naţional de Mediu, Mişcării  Ecologiste din Moldova, Centrului Aarhus Moldova, A.O. Viitorul Verde, A.O. OIKUMENA.
Ministerul mediului a fost reprezentat de specialiști ai Direcţiei Resurse Naturale şi Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Agenţiei „Apele Moldovei”, Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, Inspectoratului Ecologic de Stat, Agenţiei Ecologice Chişinău, Inspecţiei Ecologice Criuleni, Agenției Ecologice Chişinău, Î.S. „Direcţia Bazinieră de gospodărire a apelor”.
 În cadrul consultărilor publice au fost menţionate principalele probleme privind starea resurselor de apă şi factorii de risc  pentru ecosistemele naturale în cadrul Districtul Bazinului Hidrografic Nistru. Agenția Ecologică Chișinău și Inspecția Ecologică Criuleni, au prezentat informații privind situaţia din teritoriu la capitolul resurse acvatice,  în special starea actuală a rîurilor Bâc şi Ichel. Discuțiile s-au axat pe obiectivele de mediu care au fost propuse ca bază pentru elaborarea proiectului Planului de gestionare a Districtului Hidrografic Nistru și măsurile identificate și propuse pentru realizarea lor.
 

Programul Compact 2010-2015