Irigarea aduce bunăstarea

Ziariștii s-au documentat despre renovarea sistemului de irigare Coșnița

 

Un grup de jurnaliști din presa națională și locală au efectuată astăzi o vizită pe șantierele de construcție la sistemul de irigare Coșnița, raionul Dubăsari, renovat în cadrul Programului Compact al Guvernului SUA.
Reprezentanții mass-media s-au familiarizat despre derularea lucrărilor de construcție și au discutat cu fermierii despre perspectivele agriculturii după ce terenurile agricole vor avea acces la apa pentru irigare.
 
Sergiu Iuncu, directorul Proiectului Tranziție la Agricultura Performantă în cadrul FPM Moldova,  le-a comunicat jurnaliștilor că Sistemul de Irigare Coșnița este unul dintre cele mai mari sisteme reabilitat în cadrul Programului Compact și acoperă o suprafață de peste 2400 de hectare de teren agricol, prelucrat de circa 2300 de producători agricoli.
 
În prezent circa 75 la sută din lucrările de renovare a sistemului de irigare Coșnița au fost deja efectuate. Sergiu Iuncu a estimat că sistemul renovat va fi dat în exploatare pînă în luna iulie curent.
Lucrările de reabilitare prevăd construcția unor stații noi de pompare și reparația celor existente, dotarea sistemului cu 10 pompe performante cu costuri reduse în exploatare, instalarea a peste 85 de km de țevi din oțel și polipropilenă  cu o durată de viață de peste 50 de ani, montarea sistemelor de aspirație a apei cu protecția populației piscicole a rîului Nistru etc. Sistemul reabilitat va fi mult mai eficient și flexibil în exploatare, deoarece este reproiectat în totalitate și dotat cu echipament modern.
 
Nicolae Rusu, directorul Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigare Coșnița, le-a explicat jurnaliștilor că datorită irigării fermierii își pot dubla sau chiar tripla volumele de produse agricole recoltate. Nicole Rusu a confirmat că în anul 2014 membrii asociației care au irigat plantațiile de cartof au obținut recolte de circa 30 tone per hectar, în timp ce fermierii care nu au irigat cartofii au putut recolta doar circa 3 tone per hectar.  Totodată, managerului asociației a comunicat că accesul la apa de irigare a determinat mai mulți antreprenori din zonă să planteze livezi noi intensive.
Valentina Badrajan, directorul executiv al FPM Moldova, a menționat că, pentru a asigura durabilitatea sistemelor de irigare renovate, Programul Compact a reușit să promoveze transferul managementului sistemelor noi de la autoritățile publice către Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare. Actualmente, fermierii asociați pot decide singuri care este prețul apei utilizate la irigare, care este graficul de livrare a apei și cum să administreze sistemul.
Pînă la rerabilitare, sistemul de irigare Coșnița, construit în perioada anilor 1968-1975, era uzat fizic și moral și funcționa la capacități reduse, iar conductele din azbociment nu asigurau funcționarea în siguranță a acestuia, fiind considerate și poluante.
 
Notă: Programul Compact a investit circa 80 de milioane USD pentru reabilitarea a 10 sisteme de irigare (6 sisteme de irigare pe Nistru: Criuleni, Lopatna, Jora de Jos, Puhăceni, Roşcani şi Coşniţa și 4 sisteme de irigare  pe Prut: Blindești, Grozești, Leova și Chircani-Zîrnești).

 

Sursa: www.mca.gov.md

Programul Compact 2010-2015