Irigarea aduce bunăstarea

Publicații informative ARSI

Posterul "Responsabilitățile Adunării Generale" – face parte din seria de publicații "Responsabilitățile Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigare" format A2, are ca scop informarea și conștientizarea rolului Adunării Generale, contribuind la operarea adecvată a AUAI. Conține informaţii cu privire la Adunarea Generală a AUAI și competențele acesteia în conducerea asociației, alegerea membrilor organelor de administrare, aprobarea documentele financiare, planului de activitate şi bugetului anual, promovarea principiilor de nediscriminare, transparenţă, participare, imparţialitate şi echitate pentru toţi membrii asociați. Posterul vine cu o descriere succintă dar compresivă a Capitolului III a Legii Nr. 171 din 09.07.2010 cu privire la asociațiile utilizatorilor de apa pentru irigații, fiind utilizat în cadrul Adunărilor Generale și instruirilor membrilor AUAI (pentru a vizualiza și descărca click aici).

 

Pliantul "Adunarea Generală" – face parte din seria de publicații "Responsabilitățile Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigare" format A4, conține informaţii cu privire la Adunarea Generală a AUAI și competențele acesteia în conducerea asociației, alegerea membrilor organelor de administrare, aprobarea documentele financiare, planului de activitate şi bugetului anual, promovarea principiilor de nediscriminare, transparenţă, participare, imparţialitate şi echitate pentru toţi membrii asociați. Pliantul vine cu o descriere succintă dar compresivă a Capitolului III a Legii Nr. 171 din 09.07.2010 cu privire la asociațiile utilizatorilor de apa pentru irigații, fiind utilizat și distribuit membrilor AUAI în cadrul Adunărilor Generaleși instruirilor (pentru a vizualiza și descărca click aici).

 

Pliantul - ofertă "Irigarea aduce bunăstarea" – format A4, conține informaţii și argumente în favoarea creării AUA şi reabilitării infrastructurii SCI, descrierea ofertei proiectului și necesității asocierii, detalii despre ARSI, răspunsuri la unele întrebări frecvente pentru proprietarii şi utilizatorii de terenuri agricole, adresa și datele de contact ale oficiului consultanților raionali și locali din localitățile din aria a 11 SCI (pentru a vizualiza și descărca click aici).

 

Broşura "Irigarea aduce bunăstarea" – format A4, reprezintă prezentarea succintă, oferta, activitățile spre implementare și informații utile pentru potențialii beneficiari a Proiectului „Tranziția la Agricultura Performantă”  și a Activității „Reforma Sectorului de Irigare”, adresa și datele de contact ale oficiului central, consultanților raionali și locali din localitățile din aria a 11 SCI (pentru a vizualiza și descărca click aici).

 

•  Posterul "Crearea și Înregistrarea Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI)" – format A2, prezintă informaţii necesare cunoașterii statutului juridic, scopului și sarcinilor, calității de membru și etapelor procesului de constituire și înregistrarea a AUAI, adresa și datele de contact ale oficiului central al ARSI (pentru a vizualiza și descărca  click aici).

 

Posterul "Irigarea aduce bunăstarea" – postere în format A2, indică potențialilor beneficiari ai Proiectului „Tranziția la Agricultura Performantă” și a Activității „Reforma Sectorului de Irigare”, adresa și datele de contact ale oficiului central (pentru a vizualiza și descărca click aici).

Programul Compact 2010-2015